اذر ۱۳۴۵

(azar1345 )

اذر ۱۳۴۵

6 روز پیش و 9 ساعت قبل

اونقدر خسته و دلشکسته هستم که
دلم میخواد پشت به دنیا بکنم و
زانو هام رو بغل کنم و به خدا بگم
خدایا
دیگه بسه بیا این بازی رو تموم کن