Fatemeh ..

(fatemeh22 )

Fatemeh ..

6 روز پیش و 8 ساعت قبل

"جان دلم"
در هر جغرافیایی که هستید
جهت‌ها تفاوتی ندارند
تمام دامنه‌های دلتون
به سمت خوشبختی و اُمید
لحظه‌هاتون پر از
شادی و زیبایی...

صبح جمعتون بخیر❤