نا ...

(n7734566m )

نا ...

4 روز پیش و 8 ساعت قبل [محفل خوبان]

صبحتان بشادی در پناه ایزد متعال

محفل خوبان

 • Asra Manswr در پاسخ به نا ... : شاد باشی نا... عزیزم

  3 روز پیش, 1 ساعت

 • نا ... در پاسخ به Asra Manswr : میدوتم حتمن اشتباه تایپی شده من واقان سایت محفل را خانه خود میدانم و گرو ها خانه سومم خانه محفل خوبان که اغاز گر حس من بوده

  3 روز پیش, 1 ساعت

 • Asra Manswr در پاسخ به نا ... : سلام از ماست خیلی خوشحالم میخونم پیامت رو ان شاءالله همیشه ضد ضربه باشی در امان خدا......اما ناراحت شدم از این حرف گروهتان عزیزدلم گروه مال من نیست گروه مال اعضا گروه ست گروه مال خودته گروه مال ما همه س افتخار میبخشی به گروه خوبان با پستای قشنگ تون میبوسمت هنگام به نیکی.

  3 روز پیش و 2 ساعت قبل

 • نا ... در پاسخ به Asra Manswr : سلام اسرا گل سپید اول ممنون که بفکرم هستی منم از اینکه گاهی جسارت کرده پستی در گروهتان میگذارم و با شما و اعضا همراه میشوم خوشحالم عزیزم بلی شکر خیلی بهترم نا ..ضد ضربه است ..

  3 روز پیش و 8 ساعت قبل

 • Asra Manswr : سلام نا... عزیز خوشحالم دیدمت خوبی ؟؟

  3 روز پیش و 23 ساعت قبل