KAREN T.M

(karen-2 )

KAREN T.M

4 روز پیش و 19 ساعت قبل [اشک دل]

روشن ترین ایینه ام ای بهترین ترانه ام/
ای تکیه گاه گریه ام گریه بی بهانه ام../
ابریشم نوازشی باران خوب قصه ها....../
ای از تبار عاطفه دریای تلخ غصه ها ...../
روشن تر از ستاره ی در شام تار بی کسی../
گل میدهد در دست تو شاخه سبز اطلسی ../
من از حضور سبز تو با بوی گل همخانه ام .../
با من بگو از غصه ات بگذر سر بر شانه ام...../
ای مادرم ایینه ام سر تا به پا میخواهمت....../
در هر شکفتن هر خزان چون یک غزل میخوانمت/
بانوی خوب شعر من ای بهترین الماسها........../
ای خنده های روشنت آواز خوب یا س ها.........../
ای کوه ساکت و صبور ای گریه ات بغض زمین....../
از پشت اشک آیینه با غ بهارم را ببین...............

  • Shaadi_95 نوری : چه موسیقی زیبایی.. متن هم آهنگ زیبای حسین زمان....خیلی خوب

    2 روز پیش و 12 ساعت قبل