KAREN T.M

(karen-2 )

KAREN T.M

4 روز پیش و 20 ساعت قبل [سخنگاه]
 • یکی از دلایل مهم پدیده مخرب گرمایش زمین که باعث ازبین رفتن فصول!خشکسالی و.....شده ازبین بردن جنگل ها
 • یکی از دلایل مهم پدیده مخرب گرمایش زمین که باعث ازبین رفتن فصول!خشکسالی و.....شده ازبین بردن جنگل ها است !
  تصویر "گلو گاه" مازنداران و جنگل های "هیرکانی" و منظره دلخراش ازبین بردن جنگل
  توسط قاچاقچیان چوب!!

  • تا اوایل دهه 60 تعداد امامزاده ها حدودا 2 هزار 500 تا بود تا سال 99 تعداد شون به 11 هزار و 700 تا رسید یعنی تکثیر شدن!!!هرچند اوقاف یع تعدادشون چون تشخیص داد فیک هستن تخریب کرد ولی مشخصه وضعیت امامزاده ها نیاز به یه برسی اصولی و تاریخی داره! (soal) رفتن به پست...

  • مریم خدار حمی (بازیگر) رفتن به پست...

  • (volek) (volek) رفتن به پست...

  • (soal) (soal) رفتن به پست...

  • .. N ☆ : چقدر ناراحت کننده اس

   4 روز پیش و 19 ساعت قبل