KAREN T.M

(karen-2 )

KAREN T.M

4 روز پیش و 21 ساعت قبل [سخنگاه]
 • شاید این پرسش همیشه در ذهن خیلی ها نقش بسته که کودکان کار سر چهاراه ها که بصورت چند نفر سر چهاراه و
 • شاید این پرسش همیشه در ذهن خیلی ها نقش بسته که کودکان کار سر چهاراه ها که بصورت چند نفر سر چهاراه و پشت چراغ قرمز ..بعضا بصورت انقردی یا گروهی تو سرما و گرما مجبورن ساعتها با یستن از کجا و چطوری میان ؟
  این اطفال که عمدتا یا از اطبا ع بیگانه یا از شهرستانها و روستاها هستن عمدتا در حاشیه شهرها سکونت دارند و توسط باند های مافیایی مورد بهره کشی قرار میگرن و در ساعات مشخصی در جاهای از پیش مشخص شده مستثر شون میکنن ودر ساعات مشخصی هم جمع اوری
  البته تعداد ی از این کودکان ناچارا چون نان اوری در منزل نداراند خود نان اوران کوچک مرد خانواده هستند.
  شرح تصویر:
  وانت استتار شده که کودکان کار را به محل مورد نظر منتقل می کند و در ساعت مشخصی هم جمع اوری می کند در قفس از بیرون قفل شده تا انها نتوانند فرار کنند!!!

  • تا اوایل دهه 60 تعداد امامزاده ها حدودا 2 هزار 500 تا بود تا سال 99 تعداد شون به 11 هزار و 700 تا رسید یعنی تکثیر شدن!!!هرچند اوقاف یع تعدادشون چون تشخیص داد فیک هستن تخریب کرد ولی مشخصه وضعیت امامزاده ها نیاز به یه برسی اصولی و تاریخی داره! (soal) رفتن به پست...

  • مریم خدار حمی (بازیگر) رفتن به پست...

  • (volek) (volek) رفتن به پست...

  • (soal) (soal) رفتن به پست...