نکهت رهسپار

(naghhat )

نکهت رهسپار

4 روز پیش و 9 ساعت قبل
  • من دلداده ندارم به غم عشق دوا

چاره ی درد من خسته بجو بهر خدا

من سودازده در عشق تو سرگردانم
  • من دلداده ندارم به غم عشق دوا

    چاره ی درد من خسته بجو بهر خدا

    من سودازده در عشق تو سرگردانم

    همچو زلف تو به گرد رخ تو، بی سر و پا

    زآنکه آمد ز غم عشق تو جانم بر لب

    قصّه حال دل خویش بگفتم به صبا

    گفتمش از من دلخسته به دلدار بگوی

    یک شبم از سر لطف از در کاشانه درآ

    من چنین واله و سرگشته و مشتاق به تو

    تو گریزان زمن خسته نگویی که چرا

    نظری کن به دو چشمم توبه حالم صنما

    که ز هجران تو چون زلف تو گشتم شیدا

    • به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نور قل هو الله احد چشم بد از روی تو دور آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد بلکه در جنت فردوس نباشد چو تو حور حور فردا که چنین روی بهشتی بیند گرش انصاف بود معترف آید به قصور شب ما روز نباشد مگر آن گا رفتن به پست...

    • هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر که من از دست تو فردا بروم جای دگر بامدادان که برون می‌نهم از منزل پای حسن عهدم نگذارد که نهم پای دگر هر کسی را سر چیزی و تمنای کسیست ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر زان که هرگز به جمال تو در آیینه وه رفتن به پست...

    • بیا و جوش تمنای دیدنم بنگر چو اشک از سر مژگان چکیدنم بنگر ز من به جرم تپیدن کناره می کردی بیا به خاک من و آرمیدنم بنگر گذشته کار من از رشک غیر شرمت باد به بزم وصل تو خود را ندیدنم بنگر شنیده ام که نبینی و ناامید نیم ندیدن تو شنید رفتن به پست...

    • خدا ترا به غم ای شوخ مبتلا نکند اسیر پنجهٔ اندوه و غم چو ما نکند بیا طبیب دل دردمند عاشق باش که دست غیر به درد دلم دوا نکند تو کرده یی به غم عشق مبتلا دل ما برو نصیب دلت درد و غم خدا نکند به حق خون دل کشتگان راه وفا خدای عشق ترا کشتهٔ وفا نکند رفتن به پست...

    • هلنا . : ممنون از لطفتون دوست گرامی

      3 روز پیش و 21 ساعت قبل

    • نکهت رهسپار در پاسخ به هلنا . : سلام ادای ادب دورود گل همیشه سبزبهاری تان سبزبهاری باد دوست نهایت عزیزفرزانه امید اوقات خوشی را اغازگرباشین

      4 روز پیش و 8 ساعت قبل

    • هلنا . : سلام.... صبح شما هم بخیر و خوشی

      4 روز پیش و 9 ساعت قبل