Behnam Solid

(behnamsolid )

Behnam Solid

2 روز پیش و 12 ساعت قبل [شیطونک]
  • من برای خوب بودنِ حالم برگ های برنده ی زیادی دارم، مثلا همین صدای قل قل سماور، یا صدای ریختن چای توی
  • من برای خوب بودنِ حالم برگ های برنده ی زیادی دارم، مثلا همین صدای قل قل سماور، یا صدای ریختن چای توی لیوان، که حس بینظیر و نابِ زندگی را در دلِ رگ های خسته ام، به جریان می اندازد.
    مثل تماشای رگه های باریک آفتاب که هر صبح زود، به هر جان کندنی خودشان را از شکاف پرده ها به خلوت بکرِ اتاق می کشانند و مرا نوازش می کنند،
    من برای آرامشم، برای شادی ام و برای خوشبختی ام؛ برگ های برنده ی زیادی دارم،
    و نمی بازم!

    #نرگس_صرافیان_طوفان