Mehdi ❤️

(frankkwest )

Mehdi ❤️

4 روز پیش و 7 ساعت قبل
 •  .........
 • .........

  • Mehdi ❤️ در پاسخ به پنام © : خخ آر ه بیل گیتس خیلی تلاش کرده هه

   2 روز پیش و 21 ساعت قبل

  • پنام © در پاسخ به Mehdi ❤️ : کجا خوندی اینو؟ من اطلاعی ندارم در این باره. بنظرم آدم با دزدیدن یه ایده نمی تونه همه راه موفقیت رو بره. استعداد و توانایی داشته

   2 روز پیش و 21 ساعت قبل

  • Mehdi ❤️ در پاسخ به پنام © : اره بیل گیتس خیلی سختی کشید یک میلیون دلار ارث از باباش گرفت بعدم ایده دوستشو دزدید ک مایکروسافت رو تاسیس کنه

   3 روز پیش و 12 ساعت قبل

  • پنام © : بنظرم حال خوبشون بخاطر موفقیت هاشونه

   3 روز پیش و 20 ساعت قبل