Anoosh .

(nooshiravan )

تخت جمشید پیش از کاوش

این ویدیو احتمالا برای حدود ۱۰۰ سال پیش است. زمانی که باستان‌شناسان این محوطه باستانی را از زیر خاک بیرون نیاورده بودند.