Anoosh .

(nooshiravan )

خدا کند اوضاع بهتر شود
سیاست‌مدارها فراموشی بگیرند
پستچی‌ها نامه‌های خوب بیاورند و
روزنامه‌نگارها از اتفاقات خوب بنویسند
خدا کند اوضاع بهتر شود
گل‌فروش‌های چهارراه، به خانه‌هاشان برگردند
کودکان کار، در آغوش امن مادری کودکی کنند
و هیچ‌کس با هیچ‌کس دیگری دشمن نباشد.
خدا کند اوضاع بهتر شود
سلامتی به رگ‌های بی‌جان جهانمان برگردد،درختان توت، گیلاس بدهند و درختان سرو، سیب.
خدا کند دوباره دور هم جمع شویم و از خاطرات شیرین حرف بزنیم، دوباره صمیمیت‌ها طعم آغوش بگیرد و رفاقت‌ها طعم صمیمیت و عزیزترین‌ها را بشود بدون هراس بغل گرفت و بوسید. بشود کنار هم نشست و دو سه فنجان چای نوشید، بشود برای مناسبت‌ها اشتیاق داشت و برای لبخندها دلیل.
خدا کند دوباره به دغدغه‌های کوچک و دلخوشی‌های بزرگ برگردیم، به روزهایی که سقف آرزوهامان بلند بود.
خدا کند، خدا کند تمام سیاست‌مدارها فراموشی بگیرند
عکسی از نماد همبستگی مردم روسیه و اکراین

عکاس ناشناس

Daryoush.fardipour instagram