Zari ii

(zahra77 )

Zari ii

1 هفته و 3 روز قبل [ویزویلوک]
 • هیچ میدانی
گاهی موجودی به زندگی ات پای میگذارد
به نامِ دوست
فرقی نمیکند قِدمت اش چقدر باشد
اشنای
 • هیچ میدانی
  گاهی موجودی به زندگی ات پای میگذارد
  به نامِ دوست
  فرقی نمیکند قِدمت اش چقدر باشد
  اشنایی اش چگونه بوده
  از چه دین و مذهب و آیینی باشد.
  وقتی دلت با دلش راه می آید.
  همیشه یاد و عکس هایش
  و خاطره هایِ بی تکرارش...
  دیوارِ زندگی ات را قشنگتر از هر دوره ی دیگه یِ روزگارت میکند.♡

  #فرگل_مشتاقی