سایه صدرایی

(saye66 )

عشـــــق واقعـی ♥️

اونی نیست که فقط اولش
دوستت داشته باشه
اونی که تا ابد مثل اولش
دوست داشته باشه...