امیر محمد

(mmkhaki439439 )

امیر محمد

1 هفته و 2 روز قبل [♡سرای شادی♡]
 • شاید من ِخوش باور اگر ساده نبودم
تا حدّ جنون عاشق و دلداده نبودم

یا عشق اگر از سر و روی تو نمی ر
 • شاید من ِخوش باور اگر ساده نبودم
  تا حدّ جنون عاشق و دلداده نبودم

  یا عشق اگر از سر و روی تو نمی ریخت
  من کار به دست دل خود داده نبودم

  غافل شدم از آخر این راه، وگرنه
  با پای خودم راهی این جاده نبودم

  چشمان تو قبله ست و لبت مُهر، ولی کاش
  در زیر قدم های تو سجّاده نبودم

  تقدیر چه بی موقع مرا از تو جدا کرد!
  لعنت به تو ای چرخ، من آماده نبودم!

  فواره فرو ریخت به تاوان غرورش
  تاوان من این نیست که افتاده نبودم
  ✶‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  • ‌. میتپد قلبم و با هر تپشی‌‌... قصه‌ی عشق تو را می گوید... رفتن به پست...

  • . روی تو چو نوبهار دیدم... گل را ز تو شرمسار دیدم... تا در دل من قرار کردی... دل را ز تو بی‌قرار دیدم... رفتن به پست...

  • . ازمَحَبَّت تَلْخ‌هاشیرین شود... ازمَحَبَّت مِسّ‌ها زَرّین شود... از مَحَبَّت دُردها صافی شود... از مَحَبَّت دَردها شافی شود... ازمَحَبَّت مُرده زَنَده می‌کُنند... از مَحَبَّت شاهْ بَنده می‌کُنند... رفتن به پست...

  • . شرط عشق این بود... کز دورش ببینم جان دهم... گر دمی تاخیر شد... جرم از دل سنگ من‌ست... رفتن به پست...