مجتبی محمودی

(mojtabamahmody )

مجتبی محمودی

1 هفته و 2 روز قبل [محفل خوبان]
 • براتون بهترین و ناب ترین ارزو ها رو دارم 
آروزهاتون باحکمت خدا یکی باشه 
نگاه گرم خدا بدرقه ی لحظه
 • براتون بهترین و ناب ترین ارزو ها رو دارم
  آروزهاتون باحکمت خدا یکی باشه
  نگاه گرم خدا بدرقه ی لحظه لحظه ی زندگیتون
  مراقب خودتون و سلامتی تون باشید
  درپناه حضرت حق باشید

  • امیدوارم آرزوهاتون باحکمت خدا یکی باشه بهترین ها برای شما مراقب خودتون و سلامتی تون باشید درپناه خدا رفتن به پست...

  • گلی به گوشه جمال همه تون عمرتون عمره گل نباشه رفتن به پست...

  • روزگارتون باطراوت و شاد رفتن به پست...

  • پاینده باشید و جاری و روان چون آبشار سختیها رو بشکنید و رو به جلو درحرکت و پویا باشید رفتن به پست...