امیر محمد

(mmkhaki439439 )

امیر محمد

1 هفته و 2 روز قبل [♡سرای شادی♡]
 • عاقبت لب های تو سهم لبانم می شود
صورتت ماه قشنگ آسمانم می شود

عاقبت عشق تو در جان و دلم جا می شو
 • عاقبت لب های تو سهم لبانم می شود
  صورتت ماه قشنگ آسمانم می شود

  عاقبت عشق تو در جان و دلم جا می شود
  بعد از آن از عشق تو ... روشن جهانم می شود

  در دعاخوانی درون مسجد چشمان تو
  ناله های گاه و بی گاهت اذانم می شود

  گرمی آغوش تو تنها پناه امن عشق
  پاتوق تنهایی فصل خزانم می شود

  عاقبت در جنگ بین عقل سرد و عشق گرم
  چشم گیرای تو تنها قهرمانم می شود

  می رسد آخر همان روزی که بر لب های من
  نام تو در هر تپش ورد زبانم می شود

  سرخی لب های تو روی رخم رد می زند
  سرخی ام روشنگر حال نهانم می شود

  وه ... چه می چسبد من و تنهایی و آغوش تو
  حس زیبای هم آغوشی ...؟؟؟ گمانم می شود ...

  ‌ ‎‌‌‌‎

  • ‌. میتپد قلبم و با هر تپشی‌‌... قصه‌ی عشق تو را می گوید... رفتن به پست...

  • . روی تو چو نوبهار دیدم... گل را ز تو شرمسار دیدم... تا در دل من قرار کردی... دل را ز تو بی‌قرار دیدم... رفتن به پست...

  • . ازمَحَبَّت تَلْخ‌هاشیرین شود... ازمَحَبَّت مِسّ‌ها زَرّین شود... از مَحَبَّت دُردها صافی شود... از مَحَبَّت دَردها شافی شود... ازمَحَبَّت مُرده زَنَده می‌کُنند... از مَحَبَّت شاهْ بَنده می‌کُنند... رفتن به پست...

  • . شرط عشق این بود... کز دورش ببینم جان دهم... گر دمی تاخیر شد... جرم از دل سنگ من‌ست... رفتن به پست...