آرزو .

(a_rezoo )

آرزو .

3 روز پیش و 18 ساعت قبل [♡سرای شادی♡]
  • ‏وقتی کلی گریه کردی و قفل گوشیتو باز می‌کنی
  • ‏وقتی کلی گریه کردی و قفل گوشیتو باز می‌کنی