آرزو .

(a_rezoo )

آرزو .

3 روز پیش و 18 ساعت قبل [♡سرای شادی♡]
  • ناز کنی نظر کنی، قهر کنی ستم کنی

گر که جفا گر که وفا، از تو حذر نميشود

داغ که دارد اين دلم، دا
  • ناز کنی نظر کنی، قهر کنی ستم کنی

    گر که جفا گر که وفا، از تو حذر نميشود

    داغ که دارد اين دلم، داغ تو و خیال تو "

    بی همگان به سر شود، بی تو به سر نميشود" .