آرزو .

(a_rezoo )

آرزو .

3 روز پیش و 18 ساعت قبل [♡سرای شادی♡]
 • به آدما، خوبیاتو نشون نده که پیشت بمونن

بهشون بدیهاتو نشون بده و ببین کی پیشت میمونه
 • به آدما، خوبیاتو نشون نده که پیشت بمونن

  بهشون بدیهاتو نشون بده و ببین کی پیشت میمونه

  • آرزو . : درودهاا نثاارت دوست همیشه خوبم...مهرت ماندگار

   3 روز پیش و 14 ساعت قبل

  • amir hosein : من گفته ام کز کوچه اش / هرشب خیالم میرود گفتی که از عشقش همی / هم سر و هم جان می رود این را بدان ای نوجوان / همچون شهیدی بی نشان چون دیدمش روح و روان /از بند جانم می رود

   3 روز پیش و 17 ساعت قبل