یاسر ....

(yaser10044 )

یاسر ....

1 هفته و 3 روز قبل [محفل خوبان]
 • آدم های معمولی را 

گذر زمان پیر میکنه 

و آدم های احساسی را قورت دادن 

بغض هایشان
 • آدم های معمولی را

  گذر زمان پیر میکنه

  و آدم های احساسی را قورت دادن

  بغض هایشان

  • ????چه خوب بود اگر همه چیز را می‌شد نوشت. اگر می‌توانستم افکار خودم را به دیگری بفهمانم، می‌توانستم بگویم. نه...! یک احساساتی هست، یک چیزهایی است که نمی‌شود به دیگری فهماند، نمی‌شود گفت، آدم را مسخره می‌کنند. هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت رفتن به پست...

  • ????وقتـی برای کسی کاری را انجـام می دهیـد ????ازآن انتظارمحبـت نداشته باشید ????همه ماگاهی بایددرختانی رابکاریم که هرگززیـرسایـه آن نخواهیـم نشست رفتن به پست...

  • زنــدگــے رارنــگ بــزنــ " رنــگ شــادے " نــگــذار او رنــگــت ڪــنــد بــه " رنــگ غــم ". تــنــها دو روز در ســال هســت ڪــه نــمــیــتــونــے هیــچ ڪــارے بــڪــنــے! یــڪــے دیــروز، یــڪــے فــرداامــروز را دریــابــیــمــ! رفتن به پست...

  • به هیچ کس زیادی وابسته نشو ، چون حتی سایه خودتم وقتی توی تاریکی باشی تنهات میذاره... ‍࿐჻ᭂ????:❤️:????჻ᭂ࿐ رفتن به پست...