یاسر ....

(yaser10044 )

یاسر ....

1 هفته و 3 روز قبل [محفل خوبان]

میدونی دوست دارم یعنی چی؟

د : دلمـو بهت میدم
و : ولت نمیـکنم
س : سایه سرت میشم
ت : تـمام عمر کنارت میمونم
دا : داغون میشم از نبودنت
ر : راه دلشکستنتو بلد نیستم، یادم نمیگیرم
م : مرگم نمیتونه عشقمو از بین ببره


دوستت دارم حــــــــرمت داره????❤️
????❣❣????