ماهان محبی

(pooker.12@)

ماهان محبی

4 روز پیش و 7 ساعت قبل [بازنشر از Maryam S]
 • .
میشود درون قلبِ مهربانت
دور از هر کسی که میخواهد
میانمان سرکشی کند
یک جایِ امن و راحت درست کنی
 • .
  میشود درون قلبِ مهربانت
  دور از هر کسی که میخواهد
  میانمان سرکشی کند
  یک جایِ امن و راحت درست کنی ؟
  که فقط من باشم
  که فقط تو باشی
  که فقط بینمان یک دنیا عشق باشد
  و یک خیالِ تخت برای همه‌ی
  روزهایی که کنارت آرام ترین
  موجود دنیا هستم

 • زیباترین انسانهایی کـه دیدم
چشم رنگی ها نبودند
قد بلندها نبودند
لب برجسته ها نبودند
مو بلندها نب
 • زیباترین انسانهایی کـه دیدم
  چشم رنگی ها نبودند
  قد بلندها نبودند
  لب برجسته ها نبودند
  مو بلندها نبودند
  هیچ کدام زیباترین نیستند
  مدل هاي برندهای مشهور زیباترین نیستند
  آنهایی کـه شبیه بـه ستارگان سینمای جهان اند زیباترین نیستند
  زیباترین ها فقط شبیه بـه حرفهایشان هستند و چقدر دوست داشتنی اند انسانهایی کـه شبیه بـه حرفهایشان هستند
  آنهایی کـه بوی انسانیت از ده متریشان بـه مشامت می رسد
  آنهایی کـه چایت کنارشان سرد می شود و آرامششان در وجودت رخنه می‌کند
  اگر در زندگی‌تان یک زیباترین دارید قدرش را بدانید
  آن ها بسیار اندکند
  بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست اما انچه در قسمت چپ سینه شان میتپد دل نیست، اقیانوس محبت اسـت
  بعضیها تُنِ صدایشان خیلی معمولیست اما سخن کـه می‌گویند در جادوی کلامشان غرق می شوي
  بعضیها قد و قامتشان معمولیست اما حضورشان طپش قلب می آورد
  بعضیها خیلی معمولی هستند اما همین معمولی بودنشان از آن ها جذابیتی منحصر بـه فرد میسازد.
  احمد شاملو


  ماهان محبی

  5 روز پیش و 8 ساعت قبل [بازنشر از Sara Sara]

  *هفت درس مولوی*

  *درس اول:*
  *عشق را بی معرفت معنا مڪن*
  *زر نداری،مشت خود را وا مڪن*

  *درس دوم:*
  *گر نداری دانش ترڪیب رنگ*
  *بین گلها زشت یا زیبا مڪن*

  *درس سوم:*
  *پیرو خورشید یا آیینه باش*
  *هرچه عریان دیده ای افشا مڪن*

  *درس چهارم:*
  *ای ڪه از لرزیدن دل آگهی*
  *هیچڪس را هیچ جا رسوا مڪن*

  *درس پنجم:*
  *دل شود روشن ز شمع اعتراف*
  *با ڪسی ار بد کرده ای حاشا مڪن*

  *درس ششم:*
  *زر بدست طفل دادن ابلهی است*
  *اشڪ را نذر غم دنیا مڪن*

  *درس هفتم:*
  *خوب دیدن شرط انسان بودن است*
  *عیب را در این و آن پیدا مڪن*

  ادامه... دوستان
  • Ali 013
  • باران ...
  • فرشته (مادرم عاشقتم)
  • Sara Sara
  • ♡Ice girl♡
  • selma daryadel
  • ازیتا رحیمی
  • زهرا (ارشد سرای شادی)
  • mahnaz ..
  • سمیرا سمیرا
  • سعید زاهدی
  • نیلو عطاپور
  • Nasrin ۰۰۰
  • رزا .ر
  • حمید وطن خواه
  • حامد ر...
  26 هواداران