مهدی موسوی

(poems0990@)

مهدی موسوی

2 هفته پیش و 2 روز قبل [محفل خوبان]
 • شعر اصیل
 • شعر اصیل

  • Asra Manswr : باشه .فراموشم نشه دست چپ.

   2 هفته پیش و 2 روز قبل

  • مهدی موسوی : بفرست اصفهان مستقیم دست چپ

   2 هفته پیش و 2 روز قبل

  • Asra Manswr : خخخخخ آدرس بگو بفرستم اما تکدانه نی

   2 هفته پیش و 2 روز قبل

  ادامه... دوستان
  • amirhosein sarkhosh
  • محسن نظری
  • محیا عزیزی
  • فروغ پریش
  • نرگس مصحفی
  • محمد نادری
  • شیر قهدریجان
  • سعید حقیقی
  • امین طلایی
  • saba Mo
  • مژده فروهر
  • ندا اسدی
  • NrGs F
  • الهام الهام
  • رز .
  79 هواداران