Pinar J

(pinar67@)

Pinar J

2 ماه پیش [پست ثابت]

این شعر خیلی قشنگه

تو نام توبه را بنویس ، امضا کردنش با من
دلت را خانه ما کن، مصفّا کردنش با من

به ما دردِ دل افشا کن، مداوا کردنش با من
اگر گم کرده ای ای دل، کلید استجابت را
بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من

بیفشان قطره ی اشکی، که من هستم خریدارش
بیاور قطره ای اخلاص، دریا کردنش با من

اگر درها به رویت بسته شد، دل بر مکن بازآ
در این خانه دق الباب کن، وا کردنش با من

به من گو حاجت خود را، اجابت می کنم آنی
طلب کن آنچه می خواهی، مهیّا کردنش با من

بیا قبل از وقوع مرگ، روشن کن حسابت را
بیاور نیک و بد را، جمع و منها کردنش با من

چو خوردی روزی امروز ما را، شکر نعمت کن
غم فردا مخور، تأمین فردا کردنش با من

اگر عمری گنه کردی، مشو نومید از رحمت
تو نام توبه را بنویس، امضا کردنش با من (gol)


سروده: محمدحسن فرحبخشیان معروف به ژولیدهٔ نیشابوری (زادهٔ سال ۱۳۲۰-درگذشتهٔ ۱۹ مهر ۱۳۸۶) شاعر اهل نیشابور بود.

 • ava3

Pinar J

2 ماه پیش و 3 هفته قبل

بنده‌ی کدام خداییید؟
دل چند نفر را لرزانده‌اید؟
کدام مرد را از همسر خود دلسرد کرده‌اید؟
اشک چند پدر و مادر و همسر شهید را در آوردید؟
چند دختر بچه را تشویق کرده‌اید که بعدها بی حجابی را انتخاب کنند؟
چند زن را به فکر انداخته‌اید که از قافله مد عقب نمانند؟
آه حسرت چند کارگر دور از خانواده را بلند کرده‌اید؟
پا روی خون کدام شهید گذاشتید؟
باعث دعوای چند زن و شوهر، بخاطر مدل تیپ زدن و آرایش کردن شدید؟
چند زوج را بهم بی اعتماد کرده‌اید؟
نگاه‌های یواشکی چند مردی که همسرش دارد کنارش راه میرود، به تیپ و هیکلت افتاد؟
نگاه های هوس آلود چند رهگذر و...

چطور؟
بازهم میگویی، دلم پاک است!
چادری ها بروند خودشان را اصلاح کنند؟
بازهم میگویی، مردها چشمشان را ببندندنگاه نکنند؟
جامعه چاردیواری اختیاری تو نیست!

من اگر گوشه ای از این کشتی را سوراخ کنم؛ همه غرق می شوند.
میتوانم گاز سمی اسپری کنم و
بعد بگویم، شما نفس نکشید؟
چرا آنقدر در حق خودت و دیگران ظلم میکنی؟

ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﻋﻠــﻲ(ﻉ)" ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ؛
ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﺣﺴﻴـــﻦ(ﻉ)" ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ؛

ﻭﺍﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻬـــﺪﻱ(ﻋﺞ) ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﻟﻌﻨﺘﻤﺎﻥ ﻣیکنند…

...اللہم عجل لولیڪ الفرج...

اگر یک نفر را به او وصل کردی
برای سپاهش تو سردار یاری

 • Pinar J : تشکر

  1 هفته و 6 روز قبل

 • حسن صفا : احسنت

  2 هفته پیش

 • Pinar J : ممنون از لطفتون

  2 ماه پیش و 2 هفته قبل

Pinar J

2 ماه پیش و 3 هفته قبل

حرفای یه دختر چادری تو شبکه مجازی که بیشترین لایک راگرفت

شما ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﯽﮐﻪ ﺗﻮ خیابون ﻣﻨﻮ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ! ببین ﻋﺰﯾﺰﻡ ...
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮَﻣﻪ ﻋﻘﻠﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺮِه!
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎﺯﯼ ﺭﻭﺷﻦِ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮔﺮﻣﻪ! ﺍﺻﻦ ﺩﺍﻏﻪ!
ﻻﮎ ِﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻡ ﻻﮎ ﭼﯽ ﭼﯿﻪ ﻫﺎ!
ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺑﺒﯿﻦ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﻻﮎ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ! ﺧﻮﺑﻢ ﺑﻠﺪﻡ ﺑﺰﻧﻢ.
ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ، ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﺗَﻨَﻤﻪ ﺯﺷﺘﻪ، ﻧﭻ! ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﻣﺎﻧﺘﻮﻣﻮ ﺩﺍﺩﻡ! ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺑﯿﻨﯿﺶﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻫﯿﭽﯽ..ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺸﮑﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪﻩ؟؟
ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻨﯽ ﺳﺮ ﻧﮑﺮﺩﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﻩ!
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻝ ﻣﯿﺨﺮﯼ ۵ ﺗﻮﻣﻦ، ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻝ ﺑﺨﺮﻡn ﺗﻮﻣﻦ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﭼﺮﻭﮎ ﻧﺸﻪ! ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﺶ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﺍﺵ ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺍﯾﺴﻪ
ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﻭ ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻗﺮﻣﺰﻡُ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻏﺭﻭﺭِ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﻭ ...
ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﻢ ﭘﺎ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﯾﻪ " ﺧﺎﻧﻢ ﭼﺎﺩﺭﯼ" ﺑﺎﺷﻢ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﺑﺎﺷﻢ؛ چون بهم ثابت شده ک هرچی تنگتر بپوشم بالاتر نیستم...بلکه کالاترم....چون یادگرفتم که ((جنس ارزون مشتری های زیادی داره)
هر روز شالهایتان عقب ‌تر
مانتوهایتان چسبان ‌تر
ساپورتتان تنگ‌ تر
رژ لبتان پررنگ‌تر میشود؟

 • Pinar J : ممنون

  1 هفته و 6 روز قبل

 • حسن صفا : آفرین

  2 هفته پیش

 • Pinar J : بله درست گفته متن کدام بنده خدایید در ادامه همین مطلب هست

  2 ماه پیش و 2 هفته قبل

Pinar J

2 ماه پیش و 3 هفته قبل

صلوات: تنها دعايي هست كه حتما مستجاب مي شود.
صلوات : بهترين هديه از طرف خداوند براي انسان است.
صلوات : تحفه‌اي از بهشت است.
صلوات : روح را جلا مي‌دهد.
صلوات : عطري است كه دهان انسان را خوشبو مي‌كند.
صلوات : نوري در بهشت است.
صلوات : نور پل صراط است.
صلوات : شفيع انسان است.
صلوات : ذكر الهي است.
صلوات : موجب كمال نماز مي‌شود.
صلوات : موجب كمال دعا و استجابت آن مي‌شود.
صلوات : موجب تقرب انسان است.
صلوات : رمز ديدن پيامبر در خواب است.
صلوات : سپري در مقابل آتش جهنم است.
صلوات : انيس انسان در عالم برزخ و قيامت است.
صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است.
صلوات : انسان را در سه عالم بيمه مي‌كند.
صلوات : برترين عمل در روز قيامت است.
صلوات : سنگين‌ترين چيزي است كه در قيامت بر ميزان عرضه مي‌شود.
صلوات : محبوب‌ترين عمل است.
صلوات : آتش جهنم را خاموش مي‌كند.
صلوات : فقر و نفاق را از بين مي‌برد.
صلوات : زينت نماز است.
صلوات : بهترين داروي معنوي است.
صلوات : گناهان را از بين مي‌برد

اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

 • علی باختر : اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

  2 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • حامی آذر : اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

  2 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • Abozar (آیس من) : اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

  2 ماه پیش و 2 هفته قبل

Pinar J

2 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • #احادیث 
امیرالمومنین علی علیه السلام 
خردمند بر کار خود تکیه میکند 
و.....
نادان بر ارزوهایش
 • #احادیث
  امیرالمومنین علی علیه السلام
  خردمند بر کار خود تکیه میکند
  و.....
  نادان بر ارزوهایش

  • Pinar J : سلام،بله ،

   2 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • حامی آذر : سلام ، بسیار عالی (gol)

   2 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • Pinar J : ممنون

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  Pinar J

  2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  تا زمانی که شناخت نسبی از کسی پیدا نکردی
  زیاد به خودت نزدیکش نکن
  چون زوایای پنهان شخصیت ادما
  فقط در گذر زمانه که اشکار میشه
  و‌ در شناخت طولانی مدته که نشون میدن که واقعا کی هستن...

  • Pinar J : اهان،موفق باشید ،

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • Arastu Pouyan : خب پس حله.. من برم بگم دوستت دارم

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • Pinar J : چرا تکلیف رو از من می پرسید ،ام الحکما نیستم که ،یه شناخت ابتدایی و خوب هم میشه به نظرم

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  Pinar J

  2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  آدم هایی هستند که شاید کم بگویند "دوستت دارم"
  یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را...

  به آنها خرده نگیرید !

  این آدم ها فهمیده‌اند "دوستت دارم" حرمت دارد ، مسئولیت دارد ... !

  ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را می فهمی. می فهمی که همه کار می کند تا تو بخندی ، تا تو شاد باشی ...
  آزارت نمی دهد ، دلت را نمی شکند
  این دوست داشتن قابل ستایش است

  • Pinar J : ممنون،سلام صبح شما هم بخیر

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ارش ازاد : خواهش سلام صبحتم بخوشي انشالا

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • Pinar J : لطف دارید

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  Pinar J

  2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  ❣ده راهکار برای جذب انرژی مثبت

  1- روز خود را با دعا، نیایش و شکرگزاری شروع کن
  2- همان طور با دیگران رفتار کن که دلت می خواهد با تو رفتار شود

  3- در هر وضعیتی سعی کن بیشتر جنبه های مثبت را ببینی
  4- از کنترل کردن همه چیز دست بردار

  5- زندگی پر از صلح و صفا را تجسم کن
  6- نگران آینده نباش، تنها برنامه ریزی کن و به خدا توکل کن

  7- از دلخوری دست بردار
  8- اوقاتی را در طبیعت سپری کن

  9- در مقابل دیگران جبهه نگیر
  10- آرامش را در وجودت احساس کن

  • Pinar J : پایدار باشید

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • طوفان سبز : زنده باد پینار خاتون

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • مهدی مقبول
  • Akram Mohammadi
  • دایــی امــیـرحــسـین
  • اَرشــــــــا BINAM
  • محسن نظری
  • رضا۸۷ حسینی
  • سعید رضایی
  • داود محمدیها
  • مهیار 2020
  • رضا قربانی
  • پسر غریبه
  • Ali Darvesh
  • محیا عزیزی
  • امید O+
  • ناصر بیگی
  • محمد نادری
  251 هواداران