سیدجواد حسینی

(pakdel5javad@)

سیدجواد حسینی

12 ساعت پیش [خدا و عشق]
 • تو حرف تازه ای بزن …
چیزی که از جنس ابراز علاقه های
توخالیِ پر ادعا نباشد 
شبیه دوستت دارم های بی
 • تو حرف تازه ای بزن …
  چیزی که از جنس ابراز علاقه های
  توخالیِ پر ادعا نباشد
  شبیه دوستت دارم های بی اثباتی
  که فقط کلیشه است …
  تو جور دیگری بیا …
  از آن آمدن ها که رفتن ندارند
  از آن ماندن ها که به ابدیت می رسند
  عاشق شو اما …
  طوری که در عشق
  فکر و قلب و زبانت
  به یک اندازه دم از خواستن بزنند …
  تو آن اتفاقی باش که ثابت می کند
  عشق تا بی نهایت زیباست …!!
  .
  #فرشته_رضایی
  .

  ادامه... دوستان
  • Rahil _
  • مریم مدیرسرای شادی
  • سارا احمدی
  • A .
  • فرشته*ققنوس عشق* .
  • mlyna rastgar
  • علی باقری
  • آراد .
  • رضا محراب زاده
  • نیمولی ...
  • سهیلا s
  • شی شی مهربون
  • javad andalib
  • مجید .ر
  • پناه امیری
  • زهرا (ارشد سرای شادی)
  204 هواداران