امیدرضا غفوری راد

(omidreza20@)

امیدرضا غفوری راد

1 ماه, 1 هفته [لبخندعشق]
 • آرزویم این ‌است ؛
 ڪہ دلت خوش باشد ...
 نرود لحظہ‌اے از ...
 صورتِ ماهت لبخند ...
 نشود غصّہ
 • آرزویم این ‌است ؛
  ڪہ دلت خوش باشد ...
  نرود لحظہ‌اے از ...
  صورتِ ماهت لبخند ...
  نشود غصّہ ...
  ڪَمی نزدیڪت ...
  لحظہ‌هایت ...
  همہ زیبا و قشنگ ...
  از خـدا مےخواه...
  ڪہ تو را ...
  سالم و ...
  خوشبخت بدارد ...
  همہ عمر ...
  و نباشی دلتنگ ...
  و بدانی ڪہ ...
  ڪَسی هست هنوز ...
  ڪہ تو را یاد ڪند ...

  • رامین کامرانی : خیلی زیبا (gol)

   1 ماه, 1 هفته

  امیدرضا غفوری راد

  1 ماه, 1 هفته [لبخندعشق]
 • درون آدم‌ها را
در زمان عصبانیت بشناسید
حرفهایی که 
آدم‌ها در زمان عصبانیت
به شما میزنند 
واقعی
 • درون آدم‌ها را
  در زمان عصبانیت بشناسید
  حرفهایی که
  آدم‌ها در زمان عصبانیت
  به شما میزنند
  واقعی ترین نظر انها
  در مورد شماست.

  • رامین کامرانی : چه گلهای زیبایی ..

   1 ماه, 1 هفته

  امیدرضا غفوری راد

  1 ماه, 1 هفته [لبخندعشق]

  روانشناسان میگویند:
  ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...
  ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...
  ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ...
  ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ...
  ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ...
  ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﯼ؛
  ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﮐﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎﻫﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺣﯿﺎﺕ...
  ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎیی ﮐﻪ ﺧﺪﺍ میخندد...

  امیدرضا غفوری راد

  1 ماه, 1 هفته [لبخندعشق]
 • ????ازمحبت تلخهاشیرین شود!
ازمحبت مسهازرین شود!
ازمحبت دردهاصافی شود!
ازمحبت دردهاشافی شود!
ازمح
 • ????ازمحبت تلخهاشیرین شود!
  ازمحبت مسهازرین شود!
  ازمحبت دردهاصافی شود!
  ازمحبت دردهاشافی شود!
  ازمحبت مرده زنده می‌شود!
  ازمحبت شاه بنده می‌شود! ‌‎‌‎

  محبت راازهم دریغ نکنیم

  امیدرضا غفوری راد

  1 ماه, 1 هفته [لبخندعشق]
 • روزی روزگاری
دروغ به حقیقت گفت:

میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟
حقیقت ساده لوح پذیرفت
 • روزی روزگاری
  دروغ به حقیقت گفت:

  میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟
  حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد.
  آن دو باهم به کنار ساحل رفتند
  وقتی به ساحل رسیدند
  حقیقت لباس هایش را در آورد
  دروغ حیله گر لباس های اورا
  پوشید و رفت...
  از آن روز همیشه حقیقت
  عریان و زشت است
  اما دروغ در لباس حقیقت
  با ظاهری آراسته نمایان میشود

  ادامه... دوستان
  • الینا .
  • رامین کامرانی
  • Asra Manswr
  • Sasan Vahdi
  • Anoosh .
  • قیصر(لقب شاهین) اردشیری
  • یکتا احمدی
  • فرهاد واحدی
  • KAREN T.M
  • محمدرضا قربانی
  • mahshid ma
  • محمدیاسین *$$*
  • طراوت بهرامی
  • مهدی موسوی
  • Fatemeh ..
  46 هواداران