Neda .

(neda78@)

یکبار هم به من گفت “عزیزترینم”. تا آن زمان هیچ واژه‌ای نتوانسته بود تا این حد برایم جاودانه بماند، و کلمات فقط مشتی کلمات بودند، ولی “عزیزترینم!” فکرش را بکن که در میان تمام عزیزانی که دارد، تو عزیزترین آنهایی. این یعنی مرا کاملا آزاد و شرافتمندانه دوست میداشت، آنهم در کمال دارایی، نه از روی ترس و تنهایی‌اش، و این بود که دوست داشتنش را برایم ارزشمند می‌کرد …

توی ذوق دیگران نزنیم، به هم ضدحال نزنیم.
این‌طور همدیگر را آزار ندهیم.
تاحالا هیچ موردی در تاریخ بشریت ثبت نشده که کسی گفته باشد:
از بس خوب ضدحال میزنه و ذوقم رو کور میکنه عاشقش شدم! عاشقش موندم!
هر بار که این کار را می‌کنیم آدم‌های دور و برمان یک‌قدم عقب می‌روند،
یک‌قدم دورتر می‌شوند و اندک‌اندک آن‌قدر دور که با هم غریبه می‌شویم.
آدم‌ها که دور شدند دیگر سر جای اول برنمی‌گردند.
آدم‌ها کِش نیستند..‌.

احسان محمدی

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
8 هواداران