خاطره ' ن

(nbdy@)

خاطره ' ن

2 هفته پیش و 5 روز قبل
 • "صادق هدایت"

  جرم جهنمیان سکس و مشروب بود و پاداش بهشتیان سکس و مشروب.آیندگان ما به سادگی ما می خندند...
  تو می فهمی؟
  من نمی فهمم!
  فرق حوری با فاحشه چیست؟
  یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بنده ی خدا...
  خدایی که به پیروانش حوری رشوه میدهد و بهشتی که فاحشه خانه است!
  کدامیک بیگناهند؟فاحشه ای که از سر ناچاری اینگونه شکمش را سیر میکند. یا حوری که لذت تنش پاداش کارهای خوب بندگان است؟
  تو میدانی؟
  من نمیدانم.

  :)

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  122 هواداران
  بازدیدکنندگان