محسن ایرانی

(mohsenkh@)

محسن ایرانی

1 هفته و 3 روز قبل
 • هیچوقت بابت عشق هایی که نثار کسانی کردید
و بعدها به این نتیجه رسیدید
ذره ای برای عشق شما ارزش قائل
 • هیچوقت بابت عشق هایی که نثار کسانی کردید
  و بعدها به این نتیجه رسیدید
  ذره ای برای عشق شما ارزش قائل نبودند،
  افسوس نخورید .
  شما آنچیزی که باید به زندگی ببخشید ،
  بخشیدید.
  و چه چیزی زیباتر از عشــــق...

  محسن ایرانی

  1 هفته و 5 روز قبل
 • ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺩ
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔ
 • ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺩ
  ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ...
  ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ
  ﮔﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺷﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭد
  ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﯽ
  ﯾﮏ ﺳﺮﺍﻏﺎﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ
  ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ دارد
  ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ؛
  ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ؛
  ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ؛
  ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ ؛
  ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
  ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ ...
  ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ...
  ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ...

  محسن ایرانی

  2 هفته پیش و 4 روز قبل
 • جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را
نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

کنون با بار پیری آرزومن
 • جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را
  نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

  کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم
  به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

  به یاد یار دیرین کاروان گم کرده را مانم
  که شب در خواب بیند همرهان کاروانی را

  بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی
  چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی را

  چه بیداری تلخی بود از خواب خوش مستی
  که در کامم به زهرآلود شهد شادمانی را

  سخن با من نمی‌گوئی الا ای همزبان دل
  خدایا با که گویم شکوه بی‌همزبانی را

  نسیم زلف جانان کو که چون برگ خزان دیده
  به پای سرو خود دارم هوای جانفشانی را

  به چشم آسمانی گردشی داری بلای جان
  خدا را بر مگردان این بلای آسمانی را

  نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتن
  که از آب بقا جویند عمر جاودانی را

  *** شهریار***

  ادامه... دوستان
  • NAHID -N
  • tina rad
  • صبا ناظری
  • Helma* Omidi
  • Fatemeh ..
  • افسانه محمدی
  • Zahra Babay
  • Banoo Sh
  • ساغر ایمان
  • پرنا توسلی
  • Parisa Karimi
  • mahnaz ..
  • LEYLA ~
  • لیلا م
  • نرگس مصحفی
  • صدف .
  60 هواداران