mohsen2021 .

(mohsen2021@)

mohsen2021 .

1 روز و 11 ساعت قبل [خدا و عشق]

تنها زمانى صبورخواهى شد،
كه صبر را يک قدرت
بدانی نه يك ضعف

آنچه ويرانمان مى كند
روزگار نيست!!!
حوصله ی كوچک
براى آرزوهاى بزرگ ماست...

 • بُشْرا . : تشکر از حضور شما آقا محسن برادر عزیزم (gol)

  9 ساعت پیش و 37 دقیقه قبل

mohsen2021 .

1 روز و 11 ساعت قبل [خدا و عشق]

گاهی،
برای رهاشدن از زخم های زندگی باید بخشید و گذشت ....
میدانم که بخشیدن کسانی که از آنها زخم خورده ایم، سخت ترین کار دنیاست....
ولی،
تا زمانی که هر روز چشمان خود را با کینه بازکنیم.
و
آدمهای، خاطرات تلخ را زنده نگه داریم و در ذهن خود هر روز محاکمه شان کنیم..
رنگ آرامش را نخواهیم دید !!
گاه،
چشم ها را، باید بست و از کنار تمام بد بودنها گذشت

mohsen2021 .

1 روز و 11 ساعت قبل [خدا و عشق]

شادی یک هدف نیست
که به آن برسید…

شادی طبیعت ذاتی شماست
فقط باید آن را کشف کنید

غصه و اندوه نه تنها شما
را به خدا نزدیک نمیکند...

بلکه شما را از طبیعت
ذاتی تان دور خواهد کرد.

mohsen2021 .

1 روز و 11 ساعت قبل [خدا و عشق]

زندگی معلم بزرگی است…
زندگی می آموزد که شتاب نکن
زندگی می آموزد چیزهایی که میخواهی
به آنها برسی وقتی دریافتشان میکنی
میبینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبوده
شاید هم اصلا مهم نبوده
شاید موجب اندوهت نیز شده است
زندگی می آموزد از دست دادن
آنقدر هم که فکر می کنی سخت نیست
زندگی می آموزد همه لحظات
تبدیل به خاطراتی شیرین می شوند
بعدا که می گذری و تو در آن لحظه
بی تابی می کردی و این را نمی دانستی
زندگی زیباست

mohsen2021 .

1 روز و 11 ساعت قبل [خدا و عشق]

احساسات مثبت و منفی نمی‌توانند همز‌مان ذهن را به اشغال خود دربیاورند. یکی از آنها باید برتری یابد. این وظیفه شما است که احساسات مثبت بر ذهن‌تان غلبه کند.

mohsen2021 .

1 روز و 11 ساعت قبل [خدا و عشق]

انسان ها زود پشیمان می‌شوند...

تو انسان باش !
با خدایت هر روز حرف بزن ؛
شکرگزارش باش با زبان خودت ...
خدا میفهمد حرفهایت را ؛
نترس خدا بد نیست ...!
حق کسی را نخور ، دلی را نشکن ،
غمگینی را شاد کن ،
مریض را مداوا کن ؛
تو به اندازه‌ی توانت خوب باش و خوبی کن ...
خدا همینجاست ؛
در دل تو ، در افکارت
نه در دینت ، نه در مذهبت ، نه در نمازت ...

ادامه... دوستان
 • الناز مهدوی
 • Mahya Mahtab
 • افسانه محمدی
 • شادی ---
 • حسن صفا
 • حمید رضا بیرانوند
 • خاطره .
 • ابوالقاسم کریمی (https://k520.ir)
 • صبا ناظر
 • BAQER ALI
 • Ali 013
 • سعید احمدی
 • سیدجواد حسینی
 • ستاره بهاری
 • Desert Rose
 • محمد نکیسا
107 هواداران