محمد حسيني

(mohamaf@)

محمد حسيني

17 ساعت پیش و 45 دقیقه قبل
 • عاشقم
اهل همین کوچه بن بست کناری 
که تو از پنجره اش پای به قلب من دیوانه نهادی 
تو کجا 
کوچه کجا
 • عاشقم
  اهل همین کوچه بن بست کناری
  که تو از پنجره اش پای به قلب من دیوانه نهادی
  تو کجا
  کوچه کجا
  پنجره باز کجا
  من کجا
  عشق کجا
  طاقت آغاز کجا...

  محمد حسيني

  19 ساعت پیش و 47 دقیقه قبل
 • چشم شهلایت بنازم دلبریها می کنی
تا تو می خندی خودت را در دلم جا می کنی
دل نمی بندی ولی دل را چه آس
 • چشم شهلایت بنازم دلبریها می کنی
  تا تو می خندی خودت را در دلم جا می کنی
  دل نمی بندی ولی دل را چه آسان می بری
  این ربایشها تو با چشم فریبا می کنی
  با نگاه و خنده هایت عشوه بازی می کنی
  خود تو می دانی فدایت آنچه با ما می کنی
  مست رویایم از این دنیا جنونم می برد
  قصه مجنون و لیلی را تو معنا می کنی
  هر چه زیبا بود و هر چیزی که زیبا می نمود
  جمله باطل کرده و تعبیر زیبا می کنی...

  محمد حسيني

  19 ساعت پیش و 49 دقیقه قبل
 • یادمان باشد که
کوچکترین امید دادن به کسی
شـاید
بزرگترین معجزه ها را ایجادکند
پس مهربانی رادریغ ن
 • یادمان باشد که
  کوچکترین امید دادن به کسی
  شـاید
  بزرگترین معجزه ها را ایجادکند
  پس مهربانی رادریغ نکنیم...

  محمد حسيني

  19 ساعت پیش و 50 دقیقه قبل
 • جـان مرا جان تویی لعل مرا کان تویی
در دل ویـران تویـی ، گنج نـــهانی مرا
گـر تو برانـی مـرا جـــان
 • جـان مرا جان تویی لعل مرا کان تویی
  در دل ویـران تویـی ، گنج نـــهانی مرا
  گـر تو برانـی مـرا جـــان ز فراقت دهم
  جان به وصالت دهم گر تو بخوانی مرا...

  ادامه... دوستان
  • Sarina Gho
  • خزان خانوم
  • نانی ...
  • آزیتا ااا
  • ساغر ایمان
  • آناهیتا نور
  • Zahra Babay
  • پــانیــذا シ
  • ناتی فرمانی
  • مرضیه بلوطکی
  • غزل پاکدل
  • ساحل ......
  • تارا قاضی زاده
  • ریحانه روشن
  • بیتاب p
  • میترا کیا
  74 هواداران