محمد وطن دوست

(mo7958@)
 • برای دوست داشتنت
محتاج دیدنت نیستم...
اگر چه نگاهت آرامم می کند
محتاج سخن گفتن با تو نیستم...
اگ
 • برای دوست داشتنت
  محتاج دیدنت نیستم...
  اگر چه نگاهت آرامم می کند
  محتاج سخن گفتن با تو نیستم...
  اگر چه صدایت دلم را می لرزاند
  محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...
  اگر چه برای تکیه کردن ،
  شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

  دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

  دوست دارم بدانی ،
  حتی اگر کنارم نباشی ...
  باز هم ،
  نگاهت می کنم ...
  صدایت را می شنوم ...
  به تو تکیه می کنم
  همیشه با منی ،
  و همیشه با تو هستم،
  هر جا که باشی!...

  محمد وطن دوست

  3 هفته پیش و 2 روز قبل [صفر و یک]
 • محبوبم...
قربانیان تبسم تو
در اطراف پاییز افتاده اند.
در حوالی سیمای عاشق
ای دهانت باغ ها،
ای ن
 • محبوبم...
  قربانیان تبسم تو
  در اطراف پاییز افتاده اند.
  در حوالی سیمای عاشق
  ای دهانت باغ ها،
  ای نگاهت آسمان و مهتاب ها
  بی تو بودن آسان نیست...
  کجاست دستهایت که
  روز عاشق را روشن می کرد...؟!

  محمد وطن دوست

  3 هفته پیش و 2 روز قبل [صفر و یک]

  دوستت دارم.
  دلم می‌خواهد چشم‌هایم را روی هم بگذارم
  و وقتی بازشان می‌کنم ، پهلوی تو باشم.
  دلم می‌خواهد ببوسمت.
  آن‌قدر ببوسمت که تشنگی‌ام تمام شود.
  نامه‌ات را که می‌خواندم
  یک‌وقت متوجه شدم
  که دارم بلندبلند با تو حرف می‌زنم...

  محمد وطن دوست

  3 هفته پیش و 3 روز قبل [صفر و یک]

  دوست داشتنت بهانه ایست

  تا در ایوان بنشینم،

  و قطره های باران را؛

  با وسواس کودکانه ای بشمارم

  که وقتی می گویم

  به اندازه باران دوستت دارم

  مبادا کم گفته باشم

  و چشمانت راز آتش است
  و عشقت پیروزی آدمی‌ست
  هنگامی که به جنگ تقدیر می‌شتابد
  و آغوشت
  اندک جایی برای زیستن
  اندک جایی برای مردن
  و گریز از شهر
  که با هزار انگشت به وقاحت
  پاکی آسمان را متهم میکند.......

  ادامه... دوستان
  • سعید احمدی
  • دلآرام .....
  • ساغر ماهدی
  • طوفان سبز
  • صیدنظر لطفی
  • panah .
  • صدای بی صدا
  • LEYLA ~
  • پرنا توسلی
  • افسانه محمدی
  • نسیم دخترزمستان
  • ابوالقاسم کریمی
  • ساحل آرامش
  • Banoo Sh
  • عاطفه ش
  • سیامک ...
  61 هواداران