maryam m

(mmm50@)

قانونِ شيمى ميگه اگه شما در يك حلّال، بيشتر از ظرفيتش حل شونده بريزيد
اون محلول « سیر » ميشه و اصطلاحاً حل شونده رو بالا مياره...
آدما هم همينن، اگه بيشتر از ظرفيتشون
براشون زمان بذارى تورو پس ميزنن و خوبياتو بالا ميارن رو صورتت

مثل یک پنجره که زل زده تا ماهش را...
عاشقی قسمت ما کرده فقط آهش را

حسرت دیدنت از دور برایم کافیست
کم نکن از دل من لذت کوتاهش را

من که خوشبختی از این عمر ندیدم، ای کاش
شانه های تو نشانم بدهد راهش را

جرم من باش در این شب که خودش می بخشد
پیش از مدعیان، بنده گمراهش را

مهربان است خدایی که مقدر کرده
عشق کافر بکند مومن درگاهش را

این سکوتی که قسم خورده زمینم بزند
کاش پنهان بکند ناله جانکاهش را

همه گفتند دعا وقت سحر می گیرد
آه از این شب که "ندیدیم سحرگاهش" را

سهمم از دیدن عکس تو فقط حسرت شد
مثل یک پنجره که زل زده تا ماهش را...

مثل یک پنجره که زل زده تا ماهش را...
عاشقی قسمت ما کرده فقط آهش را

حسرت دیدنت از دور برایم کافیست
کم نکن از دل من لذت کوتاهش را

من که خوشبختی از این عمر ندیدم، ای کاش
شانه های تو نشانم بدهد راهش را

جرم من باش در این شب که خودش می بخشد
پیش از مدعیان، بنده گمراهش را

مهربان است خدایی که مقدر کرده
عشق کافر بکند مومن درگاهش را

این سکوتی که قسم خورده زمینم بزند
کاش پنهان بکند ناله جانکاهش را

همه گفتند دعا وقت سحر می گیرد
آه از این شب که "ندیدیم سحرگاهش" را

سهمم از دیدن عکس تو فقط حسرت شد
مثل یک پنجره که زل زده تا ماهش را...


????☘

ادامه... دوستان
  • محسن محمدی
  • گمشده در غبار
  • طوفان سبز
  • KAREN T.M
  • محمد علی
  • NazGol AliAbadi
  • VAHID NN
  • امیر قاسمی
55 هواداران
بازدیدکنندگان