مینا ؛

(mina.sh@)

مینا ؛

1 روز و 23 ساعت قبل

تو حیاط خوابگاه زیر درختا نشستم
احساس غربت میکنم
ناهار نرفتم ، کسی نبود پیشش بشینم ، از اینکه تنها بشینم خجالت کشیدم
فکر کنم که تا آخر امتحانا دق کنم

مینا ؛

4 روز پیش و 14 ساعت قبل

و غم ،
سرمایه ای ست گرانبها ؛

 • شهرام نادری : میخاستم حمله شدیدی بکنم ندایی بمن گفت آه شهرام دهنتو ببند و اول گوش کن‌ب ندا ج مثبت دادم وگوش کردم.همون حرفی ک درپست نوشتم ک غم پراکنی خوب نیست و شادی و امیدپراکنی خوبه

  4 روز پیش و 14 ساعت قبل

ادامه... دوستان
 • محسن م
 • آرش شجاعی
 • علیرضا تهرانی
 • گل همیشه بهار
 • احمد .
 • داود محمدیها
 • Roz Roz
 • آریا بینظیر
 • رامین کامرانی
 • احسان رحیمی
 • Amir Ali
 • مهرا ثریا
 • شهرام نادری
 • طاها عزیزی
 • ...... .
 • ارش ازاد
42 هواداران