میلاد گراوند

(miladgeravand@)

میلاد گراوند

10 ساعت پیش و 11 دقیقه قبل

گفت:چرا دلت گرفته؟!
گفتم:نمیدونم
گفت:دل که بی خود نمی گیره!
گفتم:چرا
دلی که بی صاحب باشه میگیره
خود و بی خود،
وقت و بی وقت!

ادامه... دوستان
 • Asra Manswr
 • حمیدرضا کاظمی
 • HADI .........
 • محمد علی
 • Asal Asali
 • لیلی .
 • Sheyda.. ..
 • hesam sadp
 • Siavash Dabiri
 • Armin Qodousian
 • امیر قاسمی
31 هواداران
بازدیدکنندگان