میلاد گراوند

(miladgeravand@)

میلاد گراوند

3 روز پیش و 11 ساعت قبل

مثل ﻧﺎﺭﻧﮕﯽ ﻧﺒﺎﺵ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻬﺖ ﺧﻮﺭﺩ ﻟﺨﺖ ﺑﺸﯽ ...

مثل ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ
ﻭﺍﺳﻪ ﻟﺨﺖ ﮐﺮﺩﻧﺖ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﮑﺸﻦ ..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

میلاد گراوند

3 روز پیش و 11 ساعت قبل

بهم‌نمی رسیم
اما بهترین غریبه ات میمانم
که تورا تا همیشه دوست دارد
من و تو ما نشدیم هیچ
من نیمی از خودم هم باختم...

ادامه... دوستان
 • Asra Manswr
 • حمیدرضا کاظمی
 • HADI .........
 • محمد علی
 • Asal Asali
 • لیلی .
 • Sheyda.. ..
 • hesam sadp
 • Siavash Dabiri
 • Armin Qodousian
 • امیر قاسمی
31 هواداران
بازدیدکنندگان