ℳÃŘЎÃℳ ✓

(mg98@)

ℳÃŘЎÃℳ ✓

1 روز, 1 ساعت [محفل عاشقی]
 • یه روز راهِت از خیلی از آدم‌های زندگیت جدا می‌شه، همون‌ها که کنارشون از تهِ دل خندیدی، کنارشون از تک
 • یه روز راهِت از خیلی از آدم‌های زندگیت جدا می‌شه، همون‌ها که کنارشون از تهِ دل خندیدی، کنارشون از تک تک اون لحظه‌ها لذت بردی و واقعا زندگی کردی و بخش ناراحت‌ کننده‌ ماجرا اینجاست که بهشون نگفتی چقدر ممنونی از اینکه هرچند کوتاه ولی باعِث زندگی کردنت شدن.

  ℳÃŘЎÃℳ ✓

  1 روز, 1 ساعت [محفل عاشقی]

  یک‌بارگفتی
  މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ
  ومن‌هزار‌بار
  ࡏࡆ᪴ࡄࡐ߳ߺࡅߺ᤺ߺࡉشدم
  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  [ادامه...]

  ℳÃŘЎÃℳ ✓

  1 روز و 7 ساعت قبل [محفل عاشقی]
 • امروز بیشتر از دیروز دوستت
میدارم و فردا بیشتر از امروز 
و این ضعف من نیست
این قدرت توست.
 • امروز بیشتر از دیروز دوستت
  میدارم و فردا بیشتر از امروز
  و این ضعف من نیست
  این قدرت توست.

  • Asra Manswr : ممنون جان عزیزم منم بهترین آرزو ها رو برایت دارم خواهش میکنم قشنگم .

   1 روز و 7 ساعت قبل

  • ℳÃŘЎÃℳ ✓ : سلااااام گل من... صبح قشنگت بخیر❤ اخر هفته ی بسیااار عالی برات ارزو دارم مرسی برای بودنای مهربووونت❤❤

   1 روز و 7 ساعت قبل

  • Asra Manswr : سلام عزیزدلم صبح بخیر و ایام بکام دل.

   1 روز و 7 ساعت قبل

  ℳÃŘЎÃℳ ✓

  1 روز و 7 ساعت قبل [محفل عاشقی]
 • من شیفته ی خوشی های ساده ام
مثل هنذفری گره نخورد
مثل گوش دادن یه موسیقی خوب، کنار کسی که دوسش داری
 • من شیفته ی خوشی های ساده ام
  مثل هنذفری گره نخورد
  مثل گوش دادن یه موسیقی خوب، کنار کسی که دوسش داری بدون اینکه چیزی بگیم
  مثل دراز کشیدن رو سرامیک یخ
  مثل دیدن رنگ نارنجی آسمون موقع غروب
  مثل بیخودی خوندن با صدای بلند
  مثل بیخودی خندیدن
  مثل دست کشیدن لای موهاش
  اینکه یکی بهت گل هدیه بده
  شایدم خنکی اونور بالشت
  یا مثل اینکه تو کافه واست صندلی رو بکشه بیرون تا بتونی بشینی
  مثل شنیدن اسم خودت واسه اولین بار از زبون یه بچه کوچولو
  مثل صدای آرومش وقتی که داره با آهنگ میخونه
  مثل شنیدن صدای نفس ها و قلبش وقتی که سرت رو سینه شه

  ℳÃŘЎÃℳ ✓

  1 روز و 7 ساعت قبل [محفل عاشقی]
 • سلااااام مهربونا 
صبحتون گلباران

یه‌سلام گرم،یه آرزوےزیبا

یه‌دعاےقشنگ براےتک تک

شمــا مهر
 • سلااااام مهربونا
  صبحتون گلباران

  یه‌سلام گرم،یه آرزوےزیبا

  یه‌دعاےقشنگ براےتک تک

  شمــا مهربانان؛ الـــــهـے

  روزگارتون بر وفق مراد

  غم هاتون کم وزندگیتون

  پراز عشق و محبت باشه

  پنجشنبه تون عااالی

  روز زیـبـای تابستانتـون
  مملو از عشق و مهربانی

  • نکهت رهسپار : حضور همیشه سبزبهاری دوست نهایت عزیزگرانقدر سبزبهاری باد (gol)

   1 روز و 5 ساعت قبل

  • ℳÃŘЎÃℳ ✓ : بهترینا نصیب لحظه تون دوست بزرگوارم ممنونم از بودنتون

   1 روز و 6 ساعت قبل

  • نکهت رهسپار : صبح است و صبا مشک فشان می‌گذرد... دریاب که از کوی فلان می‌گذرد.... برخیز چه خسبی که جهان می‌گذرد.... بوئی بستان که کاروان می‌گذرد... (gol)

   1 روز و 7 ساعت قبل

  ادامه... دوستان
  • Яムみム ⁦(◕ᴗ◕✿)⁩
  632 هواداران