متین نوابی

(matin@)

متین نوابی

7 ساعت پیش و 6 دقیقه قبل [محفل خوبان]

آیا کسی به شما بدی کرده است؟
او را ببخشید،حتی پیش از آنکه از شما طلب بخشایش کند.آنگاه ذهن شما در آرامش خواهد بود و جهان اطراف به شما لبخند خواهد زد. جی پی واسوانی

ادامه... دوستان
  • حمیدرضا ..
  • Ali Mah o palang
  • نـــدا دݪــدادڱــے
  • طوفان سبز
  • گمشده در غبار
  • Asra Manswr
  • امیر قاسمی
54 هواداران
بازدیدکنندگان