معصومه .

(masumm@)

معصومه .

4 روز پیش و 4 ساعت قبل

یکی درد و یکی درمان پسندد
یک وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

بابا طاهر

  • معصومه . : مرسی

    4 روز پیش و 4 ساعت قبل

  • رضا شریعتی : لاییییک طلایی (gol)

    4 روز پیش و 4 ساعت قبل

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
6 هواداران