میثم سلطانی

(masmaisam@)

میثم سلطانی

1 هفته و 3 روز قبل [ߊ نرژߺܨ ܩثبߺتߺ•]

« من برای تضمینِ زِنده موندنم وُجودِ تو رو کِنارَم واسه یه عُمر میخوام!♥️»

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

میثم سلطانی

1 هفته و 3 روز قبل [ߊ نرژߺܨ ܩثبߺتߺ•]


‏تو با یه نگات دل بردی از من
حالا حساب کن یه عمر ورِ دلم باشی♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ادامه... دوستان
  • امیر قاسمی
4 هواداران