مریم صالحی

(maryam1818@)

مریم صالحی

1 ماه, 1 هفته [پست ثابت]

از دنیاي واقعي خسته‌ام از مجازي دلسرد...!❤️

  • ava3

مریم صالحی

4 ساعت پیش و 52 دقیقه قبل

به خودم میگم ای کاش تو این زخم‌ها رو فراموش می کردی. کاش اصلاً نمی‌ذاشتی که این‌طور خودم رو مثله کنم...!

مریم صالحی

4 ساعت پیش و 53 دقیقه قبل

به احساس شکننده‌ی امنیت زندگیم و لایه‌ی نازک یخ روی آب که فکر میکنم می بینم فرقی که بین شون نیست سردم میشه...!

مریم صالحی

4 ساعت پیش و 54 دقیقه قبل

دلم برای روزهایی که منظم کنار هم شاد بودم تنگ شده و می‌دونم که دیگه نمی‌تونم نظم تصادفی اون‌ روزها رو پیدا کنم...!

مریم صالحی

4 ساعت پیش و 56 دقیقه قبل

بگذار فراموشت کنم اجازه بده از فکر رنج خصوصیت یه برداشت شخصی که نسبت به تو رو داشتم این بار با آرامش بیرون بیام...!

مریم صالحی

4 ساعت پیش و 57 دقیقه قبل

شاید اگه این نخ پاره بشه دیگه نمی‌تونم بریسمش، پس باید سعی کنم سفت با دندونام نگهش ‌دارم و فراموش ‌کنم که پاره شده...!

ادامه... دوستان
  • حسین سماواتیان
  • . .
  • KAREN T.M
  • hesam sadp
  • امیر قاسمی
89 هواداران
بازدیدکنندگان