mahroo milani

(mahroo_58@)

mahroo milani

6 ساعت پیش و 5 دقیقه قبل

وگفت: غریب آن است که او را از اقربا و پیوستگانِ خویش وحشت بُوَد.
پرسیدند از :《اُنس》. گفت: اُنس آن است که دلتنگی پدید آرد از نشستنِ با خلق.

تذکره الاولیاء
عطار

mahroo milani

6 ساعت پیش و 10 دقیقه قبل

و گفت : عشق بهره ای است از آن دریا که خلق را در آن گذر نیست ، آتشی است که جان را در او گذر نیست ، آورد بُردی است که بنده را خبر نیست در آن ، و آنچه بدین دریاها نهند باز نشود ، مگر به دو چیز : یکی اندوه و یکی نیاز.

عطارنیشابوری
تذکره الاولیاء
ذکر ابوالحسن خرقانی

mahroo milani

6 ساعت پیش و 20 دقیقه قبل

کلمات خیانت پیشه‌اند و همه چیز را بیش از حد ساده می‌کنند؛ به همین خاطر است که من همیشه از حرف زدن اکراه دارم.

نامه از نیکوس کازانتزاکیس به یک دوست

mahroo milani

1 روز و 3 ساعت قبل

تجدید نظر در رابطه هایمان
یا مهم تر از آن نگاه عمیق تر و مهربانانه تر به خود.
آدم های پیچیده، آدم های مغرور، آدم های خاص جذابند اما چرا ما باید پذیرای این پیچیدگی و غرور باشیم...؟!
احترام، آرامش و مهربانی حق ماست
حق هر جنبنده ای روی کره خاکی...
من فکر میکنم این کشش عجیب به سمت آدم هایی که دوستمان ندارند و ماندن در  رابطه هایی که طرف مقابل با پیچیدگی ها و اختلالات شخصیتی اش آزارمان میدهد نه از خاص پسندی ما،
نه از دلبستگی بی حد به آن شخص که از  ندیده گرفتن خودمان سرچشمه میگیرد
انگار گُلی باشیم که کویر را برای زیستن برمیگزیند با این حال که حق انتخاب رشد و نمو در دشتی زیبا را هم دارد...

#پريسا_زابلی_پور

mahroo milani

5 روز پیش و 3 ساعت قبل

رابطه، با صداقت شروع می‌شود. این خشت اول است، چرا که عاشق بودن یعنی شریک شدن با همه‌چیز: رویاها، لغزش‌ها، و عمیق‌ترین هراس‌ها. بدون این حقایق، رابطه شکست خواهد خورد
‌‌
جورجیا هانتر

mahroo milani

5 روز پیش و 3 ساعت قبل

جاده‌ای که انسان برای خروج از غم و اندوه در آن سفر می‌کند
هرگز مستقیم نیست...
روزهای خوب و روزهای بد وجود دارنداگر امروز یک روز بد است،
مثل پیچ جاده، باید از آن عبور کرد و به سلامت به مقصد رسید...

جوجو مویز

mahroo milani

6 روز پیش و 2 ساعت قبل

تو را به کامِ رقیبان شنوده آمده‌ام
سرِ هزار شکایت گشوده آمده‌ام

دگر ز کف ندهم دامنِ وصالِ تو را
که خویش را به فراق آزموده آمده‌ام

میلی_مشهدی

mahroo milani

6 روز پیش و 2 ساعت قبل

مکن کاری که بر پا سنگت آیو
جهان با این فراخی تنگت آیو

که فردا نامه خوانان نامه خوانند
تورا از نامه خواندن ننگت آیو..

بابا_طاهر

  • mahroo milani : نگاهت عالی .

    6 روز پیش و 2 ساعت قبل

  • Payiz Payiz : عالیییی

    6 روز پیش و 2 ساعت قبل

ادامه... دوستان
  • LEYLAA .
  • مهتاب .
247 هواداران