مهدی اعظمی

(mahdmahd@)
 • ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌When somebody texts you

 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌When somebody texts you "Good Morning", they are really saying you are the first thing I think about.

  وقتی کسی برات "صبح بخیر" ارسال میکنه، داره واقعا اینو میگه که تو اولین چیزی هستی که بهش فکر میکنم.

  •♥️

  ادامه... دوستان
  • امیر قاسمی
  5 هواداران