پخش زنده ویدئو

پارسا تلاش

1 روز و 16 ساعت قبل
  • آزادی ... ____________________________ آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی دست خود ز جان شستم از برای آزادی تا مگر به دست آرم دامن وصالش را می‌دوم به پای سر در قفای آزادی با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز حمله می‌کند دایم بر بنای آزادی در محیط طوفان‌زای، ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار چون بقای خود بیند در فنای آزادی دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین می‌توان ترا گفتن پیشوای آزادی فرخی ز جان و دل می‌کند در این محفل دل نثار استقلال، جان فدای آزادی ____________________________ # فرخی یزدی (پ)

    پارسا تلاش

    1 روز و 16 ساعت قبل

    پاییزِ خونین ..... راه خود در طوفان, در کنار یاران می نوردم... _________________________________ پاییز آمد در میان درختان لانه کرده کبوتر از تراوش باران می گریزد خورشید از غم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشیند من با قلبی به سپیدی صبح با امید بهاران میروم به گلستان همچو عطر اقاقی لابه لای درختان می نشینم باشد روزی به امید بهاران روی دامن صحرا لاله روید شعر هستی بر زبانم جاری پر توانم آری…. میروم در کوه و دشت و صحرا ره پیمای قله ها هستم من راه خود در توفان در کنار یاران مینوردم دارم امید که دهد روزی سختی کوهستان بر روان و جانم پاکی این کوه و دشت و صحرا باشد روزی برسد به جهان شعر هستی بر لب جان نهاده بر کف راه انسان ها را در نوردم ره پیمای قله ها هستم من راه خود در طوفان در کنار یاران می نوردم در کوهستان یا کویر تشنه یا که در جنگل ها رهنوردی شاد و پر امیدم شعر هستی بودن و کوشیدن رفتن و پیوستن از کژی بگسستن جان فدا کردن در راه
    [ادامه...]