پخش زنده ویدئو

مونا ...

4 ساعت پیش و 21 دقیقه قبل [مونالیزا]

wunden influencer@ جانانم.... دلم از عشق چه میخواهد ؟ به جز قلبی که برایش بتپد به جز نگاهی که نگاهش را بفهمد و زبانی که از دوست داشتن برایش بگوید آدم از عشق چه میخواهد ؟ به جز حواسی که برای او باشد دلی که تنگش شود و آغوشی که آرامش کند … آدم از عشق چه میخواهد ؟ به جز یک نفر که با تمام وجودش نگذارد نگذارد … از تنهایی بمیرد…!!