پخش زنده

رضا شاه کرمی

3 روز پیش و 12 ساعت قبل [بازنشر از Sara Eti]

وقتی جای خنده غم میشنه روی لبام تشنه ی نوازشم خسته از خستگیام وقتی که دستای من گرمیه دستی میخواد وقتی ی لحظه خوشی به سراغم نمیاد تو میتونی غمامو خواب کنی گونه های خیسمو پاک کنی تو میتونی دلمو شاد کنی منو از دردو غم ازاد کنی... به تنه مرده ی من ت میتونی جون بدی به لبای خشک من قطره قطره خون بدی