پخش زنده موسیقی

هلنا .

11 ساعت پیش و 5 دقیقه قبل

«بنام او » ________ آدم ها خسته که شدند ؛ بی صدا تر از همیشه می روند! احساسشان را بر می دارند و پاورچین پاورچین ، دور می شوند ! آدم ها هر چقدر هم که صبور باشند؛ یک روز صبرشان لبریز می شود،کم می آورند ، همه چیز را به حالِ خود می گذارند و می روند... همان هایی که تا دیروز ، دیوانه وار ،برایِ ماندن می جنگیدند، همان هایی که سرشان برایِ مهربانی و هم صحبتی درد می کرد؛ سکوت می کنند،بی تفاوت می شوند، و جوری می روند؛که هیچ پلی برایِ بازگشتشان ، نمانده باشد... آدم ها به مرزِ هشدار که رسیدند؛ آدمِ دیگری می شوند !!! __________ سلام مهربانان ❤ روز خوبی داشته باشین....روزی پر از خاطره و اتفاقات خوب...!!!!❤ مراقب باشیم که ادمها رو خسته نکنیم...!!!