پخش زنده

سلام ای رفیق قدیمی! همیشه سلامت بمانی همیشه خوش و امن و راحت بمانی به هر منزلی، جایگاهی و جایی که هستی؛ تو در حصرِ عیش و سعادت بمانی به دور از غم و کینه باشی به دور از حسادت بمانی #نرگس_صرافیان_طوفان‌