پخش زنده

  • چه زیبا گفت #فروغ_فرخزاد دلت را بتکان... اشتباهاتت وقتی افـتاد روی زمین بگذار همانجا بماند... فقط از لابه لای اشتباه هایت یک تجربه را بیرون بکش... قاب کن ....و بزن به دیوار دلت اشتباه کردن اشتباه نیست در اشتباه ماندن اشتباه است..