پخش زنده

مریم صالحی

22 دقیقه پیش

حداقل هنوز توانایی دارم خودم رو با این جمله‌ی داستایفسکی‌ گول بزنم یک دقیقه‌ی تمام شادکامی، آیا این نعمت برای سراسر زندگی یک انسان کافی نیست...؟!

مریم صالحی

24 دقیقه پیش

با هر قدم که برمی‌داری راهت بسته می‌شود و وقتی برمی‌گردی نگاه کنی مسیری را می‌بینی که دیگر هیچ‌گاه در آن پا نخواهی گذاشت...! | آنتونیو ماچادو |