پخش زنده

  • «مواظب خودت باش» خیابان‌های زیادی مانده که باهم قدم نزدیم... کافه‌های زیادی هست که قرارگاهمان نشده... و جاهای زیادی هست که نرفته ایم... «مواظب خودت باش» جانم! جهان بی تو جای خوبی برای ماندن نیست....